Cách chức bí thư, chủ tịch xã cho doanh nghiệp khai thác cát trái phép