Các vận động viên sôi nổi tranh tài tại Hội thao Hải quan khu vực phía Nam