Các thủ khoa Học viện An ninh năm 2018 đều là thí sinh Hòa Bình và Lạng Sơn