Các siêu tàu sân bay Mỹ phô diễn sức mạnh, cảnh báo Triều Tiên