Các nhà hoạch định chính sách Nhật sốc khi sàn tiền ảo bị hack