Các nạn nhân vụ đá đè bẹp xe khách đã không còn nguy kịch