Các hồ thủy điện ở Lâm Đồng đồng loạt xả lũ

12/0,398