Cabin xe tải vỡ nát, tài xế và phụ xe tử vong

12/0,413