Cả xã náo loạn nghi nhiễm HIV sau khi tiêm tại nhà bác sĩ