Ca sĩ Việt Tú chưa coi Chi Pu là đồng nghiệp, khuyên đi tìm thầy