Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương bị phạt vì xây dựng khu du lịch trái phép