Cá rồng huyết long đắt ngang 'siêu' xe có gì đặc biệt?