Cà phê châu Á: Sản lượng của Việt Nam mạnh do thời tiết tốt