Cả nhóm thanh niên mang hung khí đi bắt phụ nữ làm 'con tin' để đòi nợ