Cá nhân hưởng lợi từ Facebook và Google sẽ khó 'thoát' nghĩa vụ thuế