Cả Nga và Mỹ không bên nào thắng trong cuộc tranh chấp thương mại

131/0,937