Cà Mau: Bắt được cá đường quý hiếm nặng hơn 30kg

13/0,362