Ca khúc 'Con đường xưa em đi' bị tạm dừng lưu hành

13/0,762