Cá dọn bể vây sắc nhọn, đâm thủng lốp ô tô dân nhậu vừa ăn vừa run