Cả dân và lãnh đạo bị “trái đắng” khi học lái xe ô tô