Buồn vì bệnh, lao vào tàu lửa tự tử bất chấp ngăn cản