Buồn như... dân buôn ô tô cũ: Tính chuyện bỏ nghề sớm