Bước tiến mới trong chẩn đoán bệnh lý mạch máu, ung thư