Buộc thôi việc cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau