Bùi Tiến Dũng nói lời xin lỗi, sao Việt đồng loạt lên tiếng