Bức xúc với mức phạt 'đuổi ruồi' 4 triệu đồng cho BTC HH Đại dương