Bức tượng Phật cổ 1500 năm tuổi bị vứt ngoài... bãi rác

14/0,694