Bức thư bố bệnh nhi gây bão facebook Bộ trưởng Y tế