Bữa ăn 'đắng chát' có giá hơn 8 triệu đồng ở vịnh Hạ Long