Bữa ăn của con ở trường: Khi bị tố cáo, các trường đều tìm cách che đi khiếm khuyết