Bù lỗ đường bay mới bằng ngân sách nhà nước: Đề xuất phi lý và ngớ ngẩn