'BTC Hoa hậu Hoàn vũ tự ý tổ chức bán kết dù tỉnh chỉ đạo dừng'