BTC Hoa hậu Đại Dương phủ nhận việc thí sinh cởi đồ trước mặt bác sỹ nam