BP mua tài sản đá phiến của Mỹ từ BHP trị giá 10,5 tỷ USD