Bóng hồng Gia Lai đọ dáng Honda Win độ 'Nữ Chiến binh Đường phố'