Bóng hồng bí ẩn khiến 2 trùm ma túy khét tiếng sa lưới