'Bóc' số đo vòng 1 thật sự của Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh