Bộ Y tế yêu cầu làm rõ thông tin về 'trường hợp mất tim thai của sản phụ'