Bộ Y tế lên tiếng vụ bác sĩ 'chạy' bệnh án tâm thần cho tội phạm