Bộ Y tế đưa ra 3 phương án quy định thời gian bán rượu, bia