Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: 'Năng lượng xấu lấn lướt trên mạng xã hội'