Bộ trưởng Tô Lâm: 'Không nên đưa hình ảnh tử tù trước thi hành án'