Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận ngành giáo dục còn nhiều hạn chế, yếu kém