Bộ trưởng Lào nói đập bị vỡ do 'xây dựng không đạt chuẩn'

12/0,570