Bộ trưởng Giáo dục "ra tay" giúp thí sinh 26,5 điểm vào ĐH