Bộ trưởng Giáo dục lập tổ kiểm tra bất thường về điểm thi tại Sơn La, Lạng Sơn