Bộ trưởng Công an đến Bình Thuận chỉ đạo xử lý vụ gây rối