Bộ tộc sống theo truyền thống cổ xưa, 10 người ngủ trên 1 chiếc giường