'Bó tay' với 100 đồng, BOT Cai Lậy xả trạm lúc rạng sáng