Bộ Tài nguyên - Môi trường rút kinh nghiệm về diễn đạt ghi tên trong sổ đỏ